top of page

Materiály zdarma > Transkripty EFT

POKUD  DOKÁŽEME PŘISTUPOVAT KE KAŽDÉMU PROBLÉMU NEBO KONFLIKTU JAKO   K  ENERGETICKÉ  POZVÁNCE NA  ZVÝŠENÍ SVÉ VIBRACE, OTEVŘOU SE NÁM   ÚPLNĚ NOVÉ MOŽNOSTI VYLEPŠENÍ VLASTNÍHO ŽIVOTA.

Ano, v tom je podstata všeho – zvýšit svoje vibrace! Už jen samotný fakt, že připustíme možnost, že bychom se na konflikty všedního dne dívali jako na příležitost NĚCO VE SVÉM ŽIVOTĚ VYLEPŠIT, naši vibraci zvýší. Budeme   mnohem víc v klidu a  mnohem otevřenější a vnímavější vůči novým řešením. A všechny důvody, proč to nejde, které nás budou napadat, si můžeme zpracovat pomocí EFT.

           

Nezapomínejte,  zákon přitažlivosti opravdu funguje. Ale důležitá je naše vibrace! DŮLEŽITÉ JE TO, JAK SE CÍTÍME!! Ne to, co říkáme! Představte si, jaké by to bylo, kdybychom dokázali svoje vnímání nějaké nepříjemné situace úplně obrátit. Kdybychom místo negativní reakce dokázali uvidět celou situaci jako možnost  vytěžit  z toho co nejvíc.

Pokud dokážeme vnímat všechno, co nám přijde do cesty, jako pozvánku k vyčištění své vlastní energie, ovlivní to i lidi kolem nás. Protože ucítí naši otevřenost, budou i oni k nám otevřenější a nebudou mít tendenci reagovat přehnaně. A to je pro nás úžasný dar.   Tím, že budeme k těmto pozváním otevření, dáváme vesmíru najevo, že jsme otevření i novým cestám vylepšování svého života.  Protože všechno je  jen energie. A jisté je, že lidé, kteří vnímají nepříjemné situace jako příležitost, jsou v životě úspěšnější  a snadno přitahují životní pohodu a hojnost.

 

Takže! Už víme, že máme dost dobrých důvodů, proč se do toho pustit. A můžeme začít tím,  že se podíváme na nejčastější „ANO, ALE….“, která většinou v souvislosti s tímto tématem vyvstávají:

 

1) ..ANO, ALE….. za tohle já nemůžu, tak proč bych měla já měnit svoji vibraci?

I když možná máte pocit, že to není vaše vina, pravdou zůstává, že se to objevilo ve vašem životě, takže proč té příležitosti  k vylepšení vlastního života nevyužít?

   I přestože  to není moje vina a proto se mi na tom nechce vůbec pracovat……

 

2)  ….ANO, ALE …..že je to nějaká příležitost, je to poslední, co mě při tom napadá…..pro mě jsou to jen potíže……

A to je právě ono, každého  takového malého denního trabliu se dá využít!

      I přestože jsem naštvaná kvůli tomu, co se tady zase děje….

 

3)  …ANO, ALE…….necítila bych se v bezpečí, když bych nereagovala a nebránila se. Nemám chuť být vůči těmto situacím otevřená.

Proč ne? To vypadá jako nějaký starý vzorec. Co je na tom nebezpečného?

I přestože nemám chuť být vůči těmto energetickým pozváním otevřená…..

4)…ANO, ALE….nemám na to čas. Mám spoustu jiných témat, s kterými si musím poradit.

Takové situace úplně převrátit zabere tak málo času!!  A zvýší vám to vibraci, budete silnější a budete si víc věřit.

 I přestože nemám čas na to, abych tato pozvání přijala….

Pamatujte, zákon přitažlivosti vám posílá situace, které mají stejnou vibraci, jakou vy vysíláte. Pokud je přivítáte jako příležitost a zaujmete k nim nový postoj, vaše vibrace se zvýší  a objeví se nové možnosti.

Karate bod: I přestože jsem se ještě nikdy nedívala na konflikty jako na energetické pozvánky … přijímám možnost svůj postoj změnit.

I přestože určitá část mně má pocit, že jsem příliš unavená na to,  abych se svými konflikty dělala cokoliv  jiného než prostě jen reagovala … přijímám to, jak se cítím.

 I přestože mám strach dívat se na svoje konflikty jako na nějakou energetickou pozvánku, mám strach, že to není bezpečné….. přijímám všechny části sebe sama i všechny své pocity.

Obočí: Nechci to přijmout jako nějakou  pozvánku……..

Strana oka: Nevnímám  to jako příležitost……..

Pod okem: Necítila bych se v bezpečí, kdybych se otevřela možnosti přijmout to jako

příležitost…….

Pod nosem: Cítím úzkost, když myslím na to, že by se změnila moje energie………

Brada:   Nevím, jak se této pozvánce otevřít……..

Klíční kost: Raději budu obviňovat druhé, než bych změnila svoji energii…….

Podpaží:  Tyhle konflikty nevypadají moc jako nějaká  příjemná  pozvánka……

Temeno hlavy:  Nechce se mi ťukat na takové pozvání……

Obočí: Co kdybych využila tyto konflikty jako příležitost ke změně?

Strana oka: Zajímalo by mě, jak by se moje vibrace zlepšila……

Pod okem: Jsem ochotná zvážit možnost využít této pozvánky ke svojí energetické změně….

Pod nosem: Mám v úmyslu otevřít se možnosti propustit tuto zablokovanou energii……..

Brada: Rozhodla jsem se toto pozvání přijmout…..

Klíční kost: Jsem připravená podívat se na to z jiného úhlu…….

Podpaží: Mám radost z této nové příležitosti změnit svoji energii…..

Temeno hlavy: Rozhodla jsem se mít radost z toho, že jsem toto pozvání přijala…..

Obočí: Děkuji vesmíre, že mi ukazuješ, jak toto pozvání přijmout a změnit svoji vibraci

Strana oka: Díky vesmíre, že mi dáváš pocit  bezpečí, když jsem se rozhodla přijmout toto pozvání a vyčistit svoji energii.

Pod okem: Děkuji vesmíre, že mně inspiruješ k tomu, abych toto pozvání přijala a změnila tak svoji vibraci….

 

TÍM, ŽE ZMĚNÍTE SVOU VIBRACI, ZMĚNÍTE SVŮJ ŽIVOT!!!

TAK DO TOHO, ZVYŠTE SVOJI VIBRACI DÍKY TOMU, ŽE  PŘIJMETE TUTO ENERGETICKOU POZVÁNKU.

Anchor 1

(přeloženo s laskavým souhlasem autora)
www.BradYates.net

Já jsem skvělá ....jsem jedinečná ....jsem láska.....  jsem bezpodmínečná láska,

Jsem zářící zdraví na těle, na duchu, i v mysli. 

Jsem nadšení ... jsem radost, štěstí, blaho ....  jsem laskavost....  jsem soucit

 jsem klid...jsem finanční hojnost  .....jsem příležitost .. jsem čisté světlo

 jsem odpuštění .... jsem dobrodružství ... jsem romance

 jsem zodpovědnost .... jsem laskavost ....jsem láska...jsem zářivá  energie

Jsem jedinečná a velkolepá láska

na těle, na duchu i v mysli.

 

inspirováno:  video zde

Anchor 2

(překlad s laskavým svolením autora)

www.BradYates.net

KB-karate bod             TH -temeno hlavy           O -obočí

SO-strana oka              PO – pod okem                PN-pod nosem

B-brada                          KK-klíční kost                 PP -pod paží

 

KB: I přesto že mě život tolik zkouší, rozhodla jsem se doufat, věřit a mít se ráda a přijmout se.

I přestože  mě život tolik zkouší, rozhodla jsem se mít se ráda a odpustit si.

I přestože musím čelit  všem těm zkouškám,

možná se týkají peněz, nebo zdraví, nebo i jiných věcí,

přesto, že všem těm zkouškám musím čelit, rozhodla jsem se  mít naději a víru.

Rozhodla jsem se mít se ráda a odpustit si.

A přijmout sama sebe i všechny ostatní, kterých se to týká.

TH: Vesmír  mě tolik zkouší!!

O: Posílá mi různé malé zkoušky,

SO:  i různé  větší zkoušky, 

PO: ale i zkoušky obrovské.

PN: Takový už je život.

B: I kvůli těm zkouškám jsem sem přišla.

KK: Abych si jimi prošla.

PP: A  já jsem se rozhodla to zvládnout.

TH: Rozhodla jsem se věřit.

O: Rozhodla jsem se vědět, že Vesmír  při mě stojí.

SO: Možná mu říkám Vesmír,

PO: možná bůh, PN:  nebo zdroj,   B:  nebo vyšší moc,

KK: ať už mu říkám jakkoliv,

PP:  rozhodla jsem se věřit,

TH: že mi pomůže tím vším projít.

O: Už  mockrát mi  pomohl.  V různých situacích.

SO: Tolika zkouškami už jsem prošla!!

PO: Ale možná, že  mám právě teď pocit,

PN: že tohle je prostě už moc.

B: Možná  pochybuji o tom, že to zvládnu.

KK:  Mám pochybnosti o tom, jestli to zvládnu.

PP:  Mám obavy,  jestli  mi Vesmír  opravdu pomůže.

TH: Rozhodla jsem se  všechny  obavy propustit.

O: Nechat je prostě jít.

SO: Propouštím všechny  pochybnosti na buněčné úrovni...

PO: ..a znovu v sobě nacházím naději,

PN:  a znovu v sobě nacházím víru.

B: Mám je v sobě ...

KK:  ..a  teď je znovu nacházím.

PP: Čistím všechen strach.

TH: Všechen ten strach.

O: Všechny ty zkoušky.

SO: Všechen ten strach,

PO: jestli je překonám.

PN: Nechávám ho jít

B: Všechen ten strach nechávám odejít.

KK: Nechávám ho odejít na buněčné úrovni.

PP: Propouštím ho.

TH:  Říká se: „Nepřej si, aby věci byly jednodušší.

O: Přej si, abys ty  byl lepší.“ 

SO: Rozhodla jsem se vědět,

PO: že jsem lepší.

PN: Jsem mnohem lepší, než si myslím.

B:  Jsem silnější, než tuším.

KK: Rozhodla jsem se věřit sama sobě,

PP: rozhodla jsem se věřit vesmíru.

TH: Matka Tereza občas říkávala:

O: .."Vím, že mi bůh nenaložil víc, než bych mohla unést,

SO:  ale občas bych si přála, aby mě důvěřovalo trošku míň!!!!!

PO: Ale on mi  zjevně věří!!!!!

PN: Rozhodla jsem se věřit si také.

B: Rozhodla jsem se věřit  Vesmíru.

KK: Rozhodla jsem se doufat.

PP:  Mám naději!!!

TH: Rozhodla jsem se mnohem víc ji cítit.

O:  A čistím všechny bloky,  které stojí v cestě.

SO: Všechny bloky v minulosti.

PO: Čistím všechnu bolest z minulých zkoušek.

PN: Uvědomuji si, že jsem obstála…….

B: Protože jsem tady  !!

KK: Překonala jsem   všechny ty předchozí  zkoušky.

PP: Vesmír mi pomáhal.

TH: Zase mi to  pomůže překonat!!

O:Rozhodla jsem se to cítit.

SO: Rozhodla jsem se věřit a doufat.

PO: Cítím obrovskou naději!!!

PN: Mám uvnitř v sobě naději

B:   a cítím ji !!

KK: Nacházím v sobě  víru a za to si děkuji.

PP: Mám  v sobě víru a za to si děkuji!!!

TH: A  děkuji  Vesmíru za to, že se o mě postará.

O: Věřím, že to udělá!!

SO: Věřím a doufám.

PO: A proto si dovoluji cítit se skvěle

PN:  na těle,

B:  na duchu,

KK: i v mysli. :)

 

HLUBOKÝ NÁDECH A VÝDECH

 

originál video Brada Yatese zde

Anchor 3

(přeloženo s laskavým souhlasem autora)

www.BradYates.net

 

 

Rozhodl(a) jsem se  cítit se opravdu skvěle. A mám se moc rád(a) a přijímám se 1

Rozhodl(a) jsem se  cítit se opravdu skvěle. A mám se moc rád(a) a odpouštím si 1

Rozhodl(a) jsem se  cítit se opravdu skvěle, rozhodl(a) jsem se  cítit se fyzicky nádherně 1

Zářit zdravím a cítit se skvěle – to je moje  právo už  od narození 1

Ale existuje  něco, co to teď blokuje. A já jsem se rozhodl(a)  nechat to jít  1

Rozhodl(a) jsem se  cítit se opravdu skvěle   1

A mám se moc rád(a), z hloubi srdce ……….a odpouštím  si a přijímám se   1

Přijímám sebe i kohokoliv jiného, kdo možná má také podíl na mých  tělesných problémech.  1

 

Rozhodl(a) jsem se  cítit se vážně moc  dobře, rozhodl(a) jsem se  cítit se naprosto  skvěle. 2   3

Rozhodl(a) jsem se  cítit dokonalé zdraví v  každé části svého  těla. Zasloužím si to   4    5

A všechny pochybnosti, které o tom mám, teď čistím         6

Čistím všechny důvody, proč bych se neměl(a)  cítit skvěle.            7

Říká se, že člověk  se necítí  skvěle a nezažívá zdraví přesně do té míry,   8      9

do jaké svému  zdraví a skvělému  pocitu odporuje.       2

A tak  všechen svůj odpor čistím           3

Čistím veškerý odpor, který mám vůči tomu, abych byl(a)  zdravý(á)  a cítil(a)  se skvěle.    4    5

Čistím fyzické symptomy, které se objevují, propouštím veškerou bolest, propouštím nepohodlí  6   7

Nechávám odejít všechno nepohodlí…… nechávám ho odejít……. nechávám ho odejít .    8    9

Nechávám odejít všechno nepohodlí …… nechávám ho odejít……. nechávám ho odejít     2    3   4

Nechávám ho odejít z každičké částečky svého bytí……nechávám ho odejít na buněčné úrovni.  5   6

Propouštím ze svého těla staré buňky, vytvářím nové, zdravější, silnější buňky.   7     8

Dovoluji svému tělu, aby zesílilo a uzdravilo se.      9

Dovoluji svému tělu, aby udělalo to, co je třeba udělat,      2

Dovoluji mu, aby udělalo to, co ví, že má udělat      3    4

a aby to udělalo tak, jak ví, že to má udělat ….    aby zesílilo a uzdravilo se.   5   6

Dovoluji sám(a) sobě zesílit a uzdravit se.     7

Propouštím bolest….. propouštím všechny příčiny  bolesti.  .    8   9

Propouštím všechny příčiny  nepohodlí….    2

Existují nějaké důvody, proč bych se nechtěl(a) cítit skvěle?……..   3

Dává  mi to pocit, že se mnou někdo soucítí?…..  4

Umožňuje mi to vyhnout se nějaké povinnosti?      5

Je nějaké místo, kam nechci jít?……….. Něco, co nechci udělat?   6     7

Potřebuji zprávu od svého doktora, abych se něčemu vyhnul(a)? ……..     8

Dovoluji sám(a)  sobě vědět, že mám svobodu volby.    9    2

Nepotřebuji být nemocný(á) . Propouštím veškerou potřebu být nemocný(á).    3    4

Propouštím všechen strach z nemoci, všechen ten strach z nemoci v budoucnu…5   6

Rozhodl(a) jsem se  cítit se dobře právě teď.      7

Rozhodl(a) jsem se očekávat, že se budu cítit skvěle      8  9

Mám silný imunitní systém, je stále silnější a silnější   2   3

Dovoluji svému imunitnímu systému, aby byl čím dál silnější a zdravější   4   5

Dovoluji si zářit zdravím , propouštím všechny důvody, které tomu brání   6   7

Propouštím veškeré zbývající nepohodlí, dovoluji sám(a)  sobě cítit se opravdu skvěle  8   9

Na těle….. na duchu……. i v mysli       2    3    4

 

 

HLUBOKÝ NÁDECH A POMALÝ VÝDECH  A NAPÍT SE SKLENICE VODY

 

Vibrant Health – originál video v angličtině najdete ZDE

 

Eft body:

1- hrana ruky                                         2  – začátek obočí (u nosu)

3 – vedle oka (vnější strana)                    4 – pod okem

5 – pod nosem                                      6 – na bradě

7 – tam, kde se sbíhají klíční kosti          8- pod paždí

9- temeno hlavy

Anchor 4

(přeloženo s laskavým souhlasem autora)

www.BradYates.net

Tap O’ the Mornin’ with Brad Yates – EFT

 

MÁM V ÚMYSLU MÍT NÁDHERNÝ DEN                      1

MÁM V ÚMYSLU MÍT NÁDHERNÝ DEN                   1

A VOLÍM SI MÍT SE RÁD A PŘIJÍMÁM SE                  1

MÁM V ÚMYSLU MÍT NÁDHERNÝ DEN                   1

A MÁM SE RÁD A HLUBOCE A KOMPLETNĚ SE PŘIJÍMÁM          1

MÁM V ÚMYSLU MÍT NÁDHERNÝ DEN       1

MÁM V ÚMYSLU POUŽÍT ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI            1

A CÍTIT SE DNES OPRAVDU DOBŘE   1

A  PŘITÁHNOUT SI DO SVÉHO ŽIVOTA SPOUSTU ÚŽASNÝCH VĚCÍ     1

MŮŽE TO BÝT FINANČNÍ HOJNOST 1

MŮŽE TO BÝT ÚŽASNÝ VZTAH          1

MŮŽE TO BÝT FANTASTICKÁ KARIERNÍ PŘÍLEŽITOST    1

KDO VÍ, CO VŠECHNO SI DNES PŘITÁHNU.           1

MÁM V ÚMYSLU MÍT NÁDHERNÝ DEN       2

A MÁM SE RÁD A HLUBOCE A KOMPLETNĚ SE PŘIJÍMÁM A ODPOUŠTÍM SOBĚ       1

I KOMUKOLIV, KOHO DNES POTKÁM                    1

MÁM V ÚMYSLU MÍT NÁDHERNÝ DEN       2

MÁM V ÚMYSLU MÍT NÁDHERNÝ DEN       3

OPRAVDU MÁM V ÚMYSLU MÍT NÁDHERNÝ DEN           4

A VÍM, ŽE NEJLEPŠÍ ZPŮSOB, JAK MÍT SKUTEČNĚ NÁDHERNÝ DEN   5          6

JE ZAČÍT MŮJ DEN TÍM, ŽE SE BUDU CÍTIT OPRAVDU DOBŘE   7          8

VOLÍM SI CÍTIT SE SKUTEČNĚ DOBŘE PRÁVĚ TEĎ                      9

A JESTLIŽE JSOU VĚCI, KTERÉ TO BLOKUJÍ           2          3

VOLÍM SI PROPUSTIT JE.         3

PROPOUŠTÍM VŠECHEN SMUTEK, KTERÝ JE VE MĚ        4

PROPOUŠTÍM VŠECHNU ZLOBU, PROPOUŠTÍM VŠECHEN STRACH    5          6

PROPOUŠTÍM VŠECHNY ROZPAKY  7          8

PROPOUŠTÍM VŠECHEN STUD, PROPOUŠTÍM VŠECHEN ZBÝVAJÍCÍ STRACH           9

PROPOUŠTÍM NÍZKÉ SEBEVĚDOMÍ, PROPOUŠTÍM VŠECHNY DŮVODY, KTERÉ BYCH MOHL MÍT, PROČ BYCH NEMOHL MÍT SKVÉLÝ DEN     2          3          4

COKOLIV JE TO, VOLÍM SI NECHAT TO ODEJÍT.    5          6

JESTLIŽE TO NEMŮŽE BÝT TAK JEDNODUCHÉ – PROCÍTIT TO  7          8

PROČ SE NEMŮŽU CÍTIT SKVĚLE.     9

A MOŽNÁ SE OBJEVÍ NĚJAKÉ DŮVODY      2

ALE JÁ SI STEJNĚ VOLÍM CÍTIT SE BÁJEČNĚ          3

PROTOŽE SE NEMOHU CÍTIT DOSTATEČNĚ ŠPATNĚ        4

ABYCH ZMĚNIL MINULOST.   5

JEDINÝ ČAS, KTERÝ MOHU OVLIVNIT, JE PRÁVĚ TEĎ.   6          7          9

A POKUD SE BUDU TEĎ CÍTIT OPRAVDU DOBŘE   2

VYTVÁŘÍM SI TÍM MNOHEM LEPŠÍ BUDOUCNOST          3

A TAK PROPOUŠTÍM JAKÉKOLIV BLOKY, KTERÉ JSEM KDY MOHL MÍT        4

PROČ JSEM SE NEMOHL CÍTIT DOBŘE         5

 

PROPOUŠTÍM JE NA BUNĚČNÉ ÚROVNI      6

PROPUŠTÍM JE Z KAŽDÉHO VLÁKNA MÉHO ŽIVOTA       7

DOVOLUJI SI CÍTIT SE SKVĚLE          8

NA TĚLĚ, NA DUŠI I V MYSLI  9

VOLÍM SI VĚDĚT, ŽE SI TO SKUTEČNĚ ZASLOUŽÍM         2          3

A TAK SI VYTVÁŘÍM FANTASTICKÝ DEN.   4

 

Originál video v angličtině najdete ZDE

Eft body:

1- hrana ruky                                                          2- začátek obočí (u nosu)

3 – vedle oka (vnější strana)                                     4– pod okem

5 – pod nosem                                                        6– na bradě

7 – tam, kde se sbíhají klíční kosti                             8- pod paždí

9- temeno hlavy

Anchor 5

(převzato s laskavým souhlasem autora)

www.BradYates.net

 

Volím si mít skvělou noc a mám se rád(a)  a  přijímám se                      1

Volím si mít skvělou noc a mám se rád(a) a odpouštím si                  1

Volím si mít skvělou noc                                                                      1

Ať už můj den končí a já se chystám do postele                               1

Nebo ať jdu někam ven, volím si mít skvělou noc,                          1

Bez starostí a problémů dne                                                            1

Volím si uvolnit se a mít opravdu skvělou noc                               1

a z hloubi srdce a zcela mám sam(a) sebe sama rád(a) a přijímám sebe       1

i kohokoliv jiného, kdo byl součástí mého dnešního dne                        1

 

Volím si mít skvělou noc, volím si mít skvělou noc                             2    3

Volím si uvolnit se a vypustit všechen stres                        4         5

Propustit obavy dne, propustit je na buněčné úrovni, prostě je nechat jít   6   7     8

Všechno, co se dnes stalo, všechno, co mě vyvedlo z míry, nechávám to jít     9   2     3

Možná se dnes stalo něco, co bych byl(a)  opravdu rád(a), kdyby se bývalo nestalo  4    5

A já to teď propouštím           6

Není nic, co bych s tím teď mohl(a) udělat, tak  si volím se pořádně vyspat    7       8

A možná s tím budu moci něco udělat zítra. Pro teď si volím uvolnit se        9   2

Možná jsem dnes udělal(a) pár věcí, ze kterých nemám příliš dobrý pocit    3          4

Možná jsem sam(a) k sobě velmi kritický(á), možná sam(a) sobě říkám strašné věci,   5      6

Jako: ty imbecile, ty tlustej idiote, hlavo skopová…nebo i horší      7    8        9   2

Možná s sobě nejsem moc laskavý(á) a volím si nechat to jít                      3      4

Možná jsem neudělal(a) všechno, co jsem dnes chtěl(a) udělat a cítím se proto špatně       5   6

Možná si myslím, že bych se měl(a) cítit špatně. Možná, když se budu cítit dostatečně špatně,

povedu si zítra lépe           7       8       9

Ale nemůžu se cítit natolik špatně, aby to cokoliv změnilo a tak to propouštím   2     3  4

Propouštím stres, propouštím úzkost, propouštím vnitřní pochybnosti      5    6      7

Propouštím stres ze svého těla,  osvobozuji se              8        9

Protože jsem si vedl(a), jak nejlépe jsem dnes uměl(a). Možná to nebylo,

jak nejlépe jsem schopný(a)              2      3

ale bylo to, jak nejlépe jsem mohl(a) dnes, s ohledem na to, co se dnes událo      4      5

S ohledem na to, co se mi honilo hlavou, s ohledem na všechny okolnosti a na vše,

co mě naučili                                                                             6  7  8

S ohledem na to všechno jsem si dnes vedl(a) nejlépe, jak jsem mohl(a)        9       2

A volím si sam(a) sobě odpustit, propustit všechnu zlobu vůči sobě,          3       4

propustit zlobu vůči ostatním                                                             6

Protože ať se zlobím sebevíc, nepomůže mi to dobře se vyspat        7

A tak se uvolňuji,  odpouštím a miluji. Přistupuji sam(a) k sobě s láskou     8      9     2

Protože jsem cenný člověk a zasloužím si lásku a respekt. A začít musím sam(a) u sebe      3    4

Propouštím všechny pochybnosti o sobě, dovoluji sam(a) sobě vedět,        5     6

že si zasloužím sam(a) k sobě přistupovat s láskou                      7

Tak dovoluji sam(a) sobě uvolnit se, propouštím starosti dne a uvolňuji se   8   9    2

Čím více se uvolňuji, tím lépe spím. Volím si usnout lehce a hluboce       3      4     5

Dnes v noci budu spát skvěle, abych si zítra vedl(a)  co nejlépe.          6        7

Tak si dovoluji uvolnit tělo, mysl i duši             8       9

 

*   Hluboký nádech a pomalý výdech *

 

 

Eft body:

1- hrana ruky                                                            2  – začátek obočí (u nosu)

3 – vedle oka (vnější strana)                                       4 – pod okem

5 – pod nosem                                                         6 – na bradě

7 – tam, kde se sbíhají klíční kosti                              8- pod paždí

9- temeno hlavy

 

Originál video najdete na: www.youtube.com/watch?v=xWTouQnHVPI

Anchor 6

Zadávací fráze na karate bodě:

I přestože se necítím být bohatá/ý v žádné oblasti svého života, mám se rád(a) a přijímám se.

I přestože mám strach, že se nikdy nebudu ani cítit bohatá/ý, rozhodl(a) jsem se právě teď cítit hojnost.

I přestože se cítím být chudá/ý a neočekávám, že se to změní, rozhodl(a) jsem se rozpoznat prosperitu ve svém životě

 

Obočí: Jako obvykle se cítím velmi chudá(ý)

Strana oka: Nemám dostatek ničeho, co bych chtěl(a)

Pod okem: Mám strach, že nikdy nebudu mít dostatek

Pod nosem: Nevím, jak to udělat, abych byl(a) bohatá/ý

Brada: Co když se nic nezmění

Klíční kost: Nevím, jak to udělat, abych byl(a) nebo se cítil(a) bohatá/ý

Podpaží: Nevím, jak to dělají ostatní

Vršek hlavy: Cítím se kvůli svým financím zoufalá/ý

 

Obočí: Těší mě vědět, že jsme zde všichni proto, abychom žili v hojnosti

Strana oka: Vím, že v mnoha oblastech je můj život plný radosti a prosperity

Pod okem: Jsem vděčná/ý a vážím si hojnosti, kterou už mám v určitých oblastech svého života

Pod nosem: Rozhodl(a) jsem se vědět, že si všichni zasloužíme hojnost

Brada: Těší mě rozpoznávat prosperitu ve svém životě

Klíční kost: Rozhodl(a) jsem se vnímat hojnost kolem sebe

Podpaží: Jsem vděčná za všechnu hojnost a lásku ve svém životě

Vršek hlavy: Těší mě vědět, že žít  hojnosti je dobré jak  mne,  tak pro všechny ostatní

 

Další kolečko(všechny body postupně za sebou):

Je skvělé vědět,že si všichni zasloužíme hojnost….

Rozhodl(a) jsem se důvěřovat vedení, které cítím……..

Jsem vděčná/ý za prosperitu, kterou mám….

Jsem vděčná/ý za své přátele……

Jsem vděčná/ý za všechny nové příležitosti k dosažení hojnosti….

Dovoluji sam(a) sobě užívat si život s radostí…….

Těší mě být přesně takovou osobností, jakou jsem……..

Jsem tak vděčná/ý za svoji nově nalezenou víru v prosperitu……

Anchor 7
Transkripty EFT - Obhájit

Ťukání zaměřené na odstranění  všeobecně rozšířeného zvyku, do kterého jsme vice či mémě bohužel lapeni asi všichni – potřeby ospravedlnit si svoji vlastní existenci svými výkony, úspěchy, úsilím, atd. Také to znáte? Také sami sebe obviňujete a stavíte na pranýř proto,že jste toho nestihli víc, nejste úspěšnější. Také si myslíte,  že se musíte neustále snažit, ani na chvilku se nesmíte  nezastavit,  musíte stale pracovat………   Jako děti jsme dostávali lásku jen za to, že jsme živí a roztomilí a pak, v jedné chvíli se to změnilo a začali jsme věřit mýtu, že si lásku zasloužíme jen tehdy, když TO NĚKAM DOTÁHNEME, když BUDEME NĚKDO

Ano, je to jen mýtus…zasloužíte si lásku přesně takoví, jací jste….

Se všemi chybami, vadami, vráskami, omyly… se vším…

Tak si na to pojďme zaťukat s Nickem Ortnerem

Mějte na paměti,že začneme obecnými frázemi a vy pak si sami  přidejte konkrétní SPECIFICKÉ situace, události, vzpomínky atd.

Čím SPECIFIČTĚJŠÍ budete, tím lepších výsledků dosáhnete..

Toto ťukání vás má jen navést, uvést vaši mysl do pohybu…

 

KARATE BOD: I přestože část mě si myslí, že si musím obhájit svojí existenci….

Z hloubi srdce se přijímám. ….3x

 

Obočí: Musím si obhájit svoji vlastní existenci….

Strana oka: Musím toho zvládnout víc……

Pod okem: Musím být dost dobrá/ý…..

Pod nosem: Obhájit si to, že žiju…

Brada: Jsem dost dobrá/ý ??

Klíční kost: Dělám toho dost??

Pod paží: Musím toho dělat víc….

Temeno: Musím si obhájit vlastní existenci…..

Tyto fráze  několikrát zopakujte, můžete přidat i nějaké vlastní a až pocítíte výraznou úlevu, přejděte k pozitivnímu nastavení….

Obočí: Jsem dost dobrá/ý

Strana oka: Tak jak jsem, jsem perfektní..

Pod okem: Ať udělám cokoliv, stačí to..

Pod nosem: Zasloužím si lásku taková/ý, jaká/ý jsem

Brada: Mám sám/a sebe rád/a

Klíční kost: a odpouštím si…..

Pod paží: Protože jsem dost dobrá/ý

Temeno hlavy: Propouštím potřebu obhajovat svoji existenci…

Jak jste asi uhodli, nebo už možná cítíte, jestli jste ťukali, toto ťukání může být docela “síla” !!!

Doporučujeme ťukat 10-15min pořád dokolečka …vždy zpracovávajte ta  svá specifická témata, která se vám během ťukání vynoří.

Poznamenejte si každou specifickou událost, téma, vzpomínku, které byly aktivovány zpracujte je jednotlivě

bottom of page