top of page

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, která máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ?

Za zpracování údajů odpovídá Alena Lukeš, Brněnská 46, Plzeň 32300, IČO: 45395641, tel: +420 723 344 824, mail: terapie@nexusanime.cz. U mě můžete předložit jakoukoli otázku související se zpracováním vašich osobních údajů.

 

 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJI?

Zpracovávám pouze ty osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z důvodu naplnění těchto účelů: poskytování služeb, plnění smlouvy, souhlas.

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, telefon, fakturační údaje, případně korespondenční adresu nezbytně potřebuji k plnění smlouvy, souhlasu, zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, atd, dodání zboží, zaslání audioprogramů.

Když navštívíte moje webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, ze které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy.


 

DOBA ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje budou bezpečně uloženy, shromažďovány, zpracovávány a archivovány na dobu do odvolání souhlasu.

 

REKLAMNÍ SLUŽBY

Na tomto webu využíváme Vaše kontakty k zasílání reklamních či obchodních sdělení. Nepředáváme Vaše kontaktní informace třetím stranám.

Ochrana osobních údajů je technicky a organizačně zabezpečena v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů.

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyplněním prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do naší databáze a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Zároveň zákazník uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace opřipravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

V případě vašeho nesouhlasu s používáním vašich osobních údajů vám nebudeme moci poskytnout výše uvedené služby.
 

JAKÁ MÁTE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Máte následující práva, která můžete uplatnit na e-mailové adrese terapie@nexusanime.cz

 

Právo na přístup

Máte právo získat potvrzení o tom, zda Alena Lukeš zpracovává osobní údaje, které se vás týkají, či nikoliv, a také právo na přístup k vašim osobním údajům, které zpracovává.

 

Právo na opravu

Máte právo požádat o opravu osobních údajů, pokud jsou nepřesné, nebo o jejich oplnění, pokud jsou neúplné.

 

Právo na výmaz / právo být zapomenut

Můžete nás požádat o vymazání osobních údajů, jestliže údaje již nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, kromě dalších účelů.

 

Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat o omezení zpracování údajů, v takovém případě je budeme uchovávat pouze za účelem vyřízení reklamací nebo obrany.

 

Právo na přenositelnost

Máte právo na obdržení osobních údajů ve strukturované podobě, v běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předávat je jinému odpovědnému subjektu, pokud se zpracování zakládá na souhlasu nebo smlouvě a je prováděno automatizovaně.

 

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, V takovém případě přestanu údaje zpracovávat.

bottom of page