top of page
  • Writer's pictureAlena Lukeš

Co se děje v našem mozku, když praktikujeme EFT - pro vás, kteří to potřebujete uchopit vědecky :)


My všichni, co známe EFT a používáme ho doslova jako kouzelnou hůlku pro zlepšení všech oblastí svého života, víme, že je to jednoduchá akupresurní harmonizační technika, která velmi efektivně pomáhá zklidnit se a díky tomu jasněji myslet. A díky tomu si v životě nastavit věci tak, jak chceme. Je časově velmi nenáročná, dá se snadno naučit, má úžasné, objektivně velmi dobře měřitelné výsledky, jen vypadá „trochu divně. “ Výsledky jsou naprosto nepopiratelné, ale co na to věda?

S dnešní technikou dokážeme velice přesně zjistit, CO se v našem těle děje, když ťukáme (praktikujeme EFT), ale o tom, PROČ se to děje, se západní věda zatím jen dohaduje.

Jedním z možných vysvětlení je, že poklepáváním na určité body vysíláme elektromagnetické tišící signály do amygdaly, té části mozku, která hraje hlavní roli ve formování a uchování paměťových stop spojených s emočními prožitky. Její emocionální reakce předbíhají reakce rozumové, a proto se s naším systémem dějí často zvláštní věci, i přestože rozumově, logicky, chcete-li objektivně, k tomu nemáme žádný důvod. Ona je zodpovědná za naše nepřiměřené reakce, jako jsou strach, strnutí (nehybnost), tachykardie (rychlý srdeční tep), zvýšené dýchání, sevření žaludku, smutek a vylučování stresových hormonů. Pomocí EFT se velice dobře daří zvýšenou citlivost amygdaly utlumit, vypnout nepříjemné emoce a cítit se víc v pohodě. Je mnoho způsobů, jak se moderními prostředky dá reakce organismu změřit.

Díky technologii Biofeedback můžeme velice přesně vysledovat, co se při aplikování EFT děje v našem mozku, co se mění. Biofeedback umožňuje sledovat čtyři různé křivky našich mozkových vln. Rychlé beta vlny, což je myšlení, obavy a úzkosti, alfa vlny jsou smyslové vjemy a relaxace, pomalejší theta vlny zobrazují podvědomé emoce. Pomalé vlny delta jsou známkou léčení a spirituálního napojení. Když jsme v dokonalé ‚kondici‘, všechny tyto vlny jsou přítomny a vzájemně v harmonii mezi sebou v obou hemisférách. Když ťukáme, vzrůstají vlny alfa, tedy relaxace, a zároveň klesají vlny beta, tedy obavy a strach. Vlny theta, tedy emoce, nejprve prudce vzrostu a potom rapidně klesnou. Mohou zároveň vzrůst i vlny delta. Vytvoří se tak rovnováha umožňující zdravé myšlení a cítění.

Na to, jaký skutečně má EFT efekt, existuje obrovské množství studií. Doktorka Peta Stapleton, profesorka na univerzitě v Queenslandu, dělá výzkum EFT více než 10 let. Referuje o studiích zaměřujících se hlavně na tři témata: PTSD (posttraumatický stresový syndrom) depresi a úzkosti. Pro vyhodnocování takovýchto studií se používá standardní metoda nazvaná meta analýza. Ta k vyhodnocení účinnosti na základě předem přesně daných objektivních kritérií používá standardně stupnici 0-1. Pokud je například naměřen efekt 0,2, znamená to, že metoda žádný velký efekt nevykázala, naopak pokud je naměřeno 0,8, považuje se za prokázané, že metoda má na daný problém efekt velmi zásadní.

Výsledky, které byly získány při testování metody EFT, jsou více než zajímavé.

Pro PTSD vyšlo na této stupnici číslo 2,96!! Pouhým okem byl jasně viditelný rozdíl, zcela markantní bylo, že sledované symptomy PTSD byly po 4-10ti sezeních velmi významně zredukovány.

Co se týká deprese, z dvaceti nejvýznamnějších studií, kdy každá z nich vyhodnocovala 450 různých kritérií, byl zaznamenán efekt 1,31! Po sezeních EFT symptomy deprese zásadně ustoupily, což bylo opět viditelné pouhým okem. Žádná jiná klasická technika nebyla schopná u deprese dosáhnout tak ohromujících výsledků jako EFT. Výsledky byly statisticky neporovnatelně lepší než u jakékoliv klasické terapie, nebo dokonce medikace.

U úzkostí z celkem asi čtrnácti studií s více než 400 účastníky byl efekt 1,23!

Připomínám, že klasicky se výsledky pohybují na stupnici 0-1, přičemž výsledek 0,8 se bere jako jasné prokázání toho, že daná metoda má zásadní účinky. U všech sledovaných témat tedy studie EFT tedy jasně prokázaly obrovský efekt.

Doktor Dawson Church, další vůdčí osobnost na poli výzkumu EFT, měří hladiny stresového hormonu kortizolu 30 minut před ošetřením EFT a 30 minut po něm. Jeho studie zaznamenávají po aplikování EFT zcela zásadní pokles hladiny tohoto stresového hormonu.

A tak i když se dosud přesně neví, jak to funguje, ví se naprosto přesně, co se tam děje. A to je přece podstatné. Není třeba to složitě vysvětlovat, mnohem zajímavější je to vyzkoušet. A jakmile jednou máme osobní zkušenost a zažijeme tu změnu na vlastní kůži, je pro nás mnohem snazší to vše přijmout. I přestože nechápeme úplně přesně, proč k ní došlo. Ostatně jak funguje televize, taky většina z nás ví jen velice zhruba a přesto si jejích výhod směle užíváme každý den.

90 views0 comments

Recent Posts

See All

Σχόλια


bottom of page